Home / Emotion Indicator

Emotion Indicator

Emotion Indicator

เครื่องมือวัดความรู้สึก

แนวความคิด

ผลงานได้แสดงปรัชญาและการค้นหา ติดตาม ตรวจสอบ อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น จากผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวัน การตรวจสอบระดับของอารมณ์ความรู้สึกไม่สามารถที่ จะวัดได้ เมื่ออารมณ์ความรู้สึกนั้นยังไม่เกิดขึ้น สิ่งที่สามารถทำได้คือการสังเกตสิ่งที่หลงเหลือจาก อารมณ์ความรู้สึกที่ได้แสดงออกมาแล้ว ความพยายามในการตรวจจับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม ที่หลงเหลืออยู่ อาจเป็นความพยายามที่จะตรวจสอบสิ่งที่ผู้ชม และผู้ที่มีความสัมพันธ์ด้วยทิ้งไว้ ภายในตัวตนของข้าพเจ้า ระดับของสิ่งที่หลงเหลืออยู่ภายในได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรือตัวตน ของข้าพเจ้าไปมากน้อยแค่ไหน หรือจริงๆแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย เพียงแต่ทุกๆอย่าง ดำเนินไปตามวิถีทางของมันเอง เพียงแค่ตัวเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของสิ่งที่ดำเนินไป เพียงแต่บางสิ่งที่เข้ามากระทบ ทำให้เราเกิดความสับสนกับองค์ประกอบต่างๆที่มารวมกันแล้ว ดำเนินไป ยิ่งถ้ามีสิ่งที่มากระทบรุนแรงขึ้น ปฎิกิริยาตอบสนองที่ทุกๆสิ่งในธรรมชาติมีอยู่จะดำเนิน กระบวนการของมัน แล้วทำให้ความแปลกแยกแตกต่างเกิดขึ้นในกระบวนการของการดำเนินไป ขององค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ดังนั้นการประคับประคองให้องค์ประกอบต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างที่มันควรจะเป็น อาจเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้ชีวิตเกิดความปกติสุขขึ้น ยิ่งถ้าเกิดการ เรียนรู้ในการเข้าใจระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่ง”การเข้าใจ”ในที่นี้คือการหาเหตุและผลบน พื้นฐานของความเป็นไปได้ของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น โดย ที่”การเข้าใจ”นั้นเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กระบวนการที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบ และองค์ประกอบที่ ดำเนินอยู่ ดังนั้นสิ่งที่”การเข้าใจ”สร้างให้เกิดขึ้นมานั้น เป็นสิ่งที่เกิดจากความจริง หรือเป็นแค่ สิ่งที่สมควรให้เรารับรู้เท่านั้น อย่างไรก็ตามการเข้าใจและการควบคุมระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้นั้น ย่อมทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างราบเรียบ และเป็นปกติสุข………………………….หรือไม่

“สิ่งที่ค้นหาอาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องการคำตอบ”
“ทั้งทั้งที่เรารู้คำตอบแต่เราก็ยังอยากหาอีก”

“ทั้งทั้งที่เรารู้คำตอบ แต่การไม่พึงพอใจในคำตอบ ทำให้เราพยายามค้นหาคำตอบที่ พึงพอใจเราที่สุด แต่ยิ่งเราค้นหาความพึงพอใจในคำตอบมากเท่าไหร่ การค้นหาจะยิ่งทำให้เรา ห่างไกลจากคำตอบที่เรามีอยู่มากขึ้นเท่านั้น”

สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่ได้รับจากผู้ชม หรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ด้วย สิ่งนี้เป็นต้นของเหตุที่เป็นการสร้างผลให้เกิดขึ้นหลายๆลักษณะ ผลที่ เกิดขึ้นกับตนเองเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ ผลที่ทำให้เกิดการสร้างผลงานศิลปะ ที่ส่งผลกระทบ กลับไปให้ผู้ชม และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ด้วย ผลที่เกิดขึ้นจะรุนแรงแค่ไหนนั้น ทุกคนสามารถ รับรู้ได้ไม่เท่ากันแล้วแต่ระดับการรับรู้ของแต่ละคน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เป็นเพียงตัว อย่างหนึ่งในการค้นหา ทำความเข้าใจ และตรวจสอบระดับของผลกระทบที่สร้างให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกขึ้นภายใน บางครั้งการค้นหา และตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่เกิดจากผล กระทบจากภายนอก ก็เหมือนกับการตามหาบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ว่ามันอยู่กับเรา มันเป็นของเรา อยู่แล้ว แต่เมื่อเราตามหามันจนพบ มันกลับไม่ใช่ของของเราอีกต่อไป

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้จะกระตุ้นให้ผู้ชมตรวจสอบและค้นหา บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวตนของแต่ละคน ที่ถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ของเราอีกต่อ ไปแล้ว แต่หน้าที่ของเราทุกคนคือการตามหามันให้เจอ

ข้อมูลผลงาน

Emotion Indicator : Drawing, Acrylic sheets, Pin

ชื่อผลงาน : ความงามของคำว่าไม่เป็นไร : ลูกดอก
เทคนิค : ลูกดอก ไม้ ดรายพอยท์ แผ่นอคริลิก วาดเส้น เสื้อยืด ผ้าไหมไทย ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด : 240 x 600 x 220 ซม.
ปี : 2547

Title : The Beauty of MAI – PEN – RAI : dart
Technique : darts, wood, drypoint, acrylic sheets, drawing, T – shirt, serigraph
size : 240 x 600 x 220 cm.
year : 2004

10092000, 17031997, 480602351, 480602352

ชื่อผลงาน : 10092000, 17031997, 480602351, 480602352
เทคนิค : หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท, สีอคริลิกบนกระดาษสา
ขนาด : 4 ชิ้น แต่ละชิ้นขนาด 95.5 x 190.5 ซม.
ปี : 2552

Title : 10092000, 17031997, 480602351, 480602352
Technique : inkjet ink, acrylic on sa paper
Size : 4 pieces each piece 95.5 x 190.5 cm.
Year : 2009

13022009

ชื่อผลงาน : 13022009
เทคนิค : หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท สีอคริลิกบนกระดาษสา นํ้า
ขนาด : 10 ชิ้น แต่ละชิ้นขนาด 30 x 30 ซม.
ปี : 2552

Title : 13022009
Technique : inkjet ink, acrylic on sa paper, water
Size : 10 pieces each piece 30 x 30 cm.
Year : 2009

A Feeling can Float

ชื่อผลงาน : ความรู้สึกลอยนํ้าได้
เทคนิค : หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท สีอคริลิกบนกระดาษสา นํ้า
ขนาด : 11 ชิ้น แต่ละชิ้นขนาด 26 x 35 ซ.ม.
ปีที่ทำ : 2552

Title : A Feeling can Float
Technique : inkjet ink, acrylic on sa paper, water
Size : 11 pieces each piece 26 x 35 cm.
Year : 2009