Home / The Beauty of a Broken Pattern

The Beauty of a Broken Pattern

The Beauty of a Broken Pattern

ความงามของรูปแบบที่ถูกทำลาย

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความสมบูรณ์ของรูปแบบหรือแบบแผนของดาวเพดานที่ถูกทำลายลงด้วยการกระทำของผู้ชมงานโดยข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบรูปแบบหรือแบบแผนของดาวเพดานที่คล้ายกับรูปแบบหรือแบบแผนการใช้ชีวิตของมนุษย์ในสังคม ทุกคนต้องการรูปแบบการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ แต่เมื่อชีวิตต้องดำเนินไปในสังคม สิ่งที่มากระทบทำให้ชีวิตขาดความสมบูรณ์ไป เช่นเดียวกับการที่ผู้ชมงานทำให้เข็มหมุดที่เรียงตัวเป็นรูปแบบของดาวเพดานหลุดร่วงลงมา  ซึ่งผู้ชมแต่ละคนอาจจะเก็บมันติดเข้าไปตามรูปแบบเดิมหรือทิ้งไว้อย่างนั้นโดยไม่สนใจกับมันก็ตาม แต่สิ่งที่ผู้ชมและข้าพเจ้าได้รับคือความไม่สมบูรณ์แบบของดาวเพดานที่เกิดขึ้นจากการหลุดร่วงไปของเข็มหมุด  ซึ่งข้าพเจ้าถูกทำให้ยอมรับความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ชม  แต่ผู้ชมนั้นได้รับความไม่สมบูรณ์จากการกระทำของตนเอง

โดยที่ผู้ชมแต่ละคนอาจจะรู้สึกถึงผลที่ได้รับแตกต่างกันออกไป  กระบวนการที่สำคัญในขั้นตอนนี้คือพื้นไม้ที่ข้าพเจ้าใส่สปริงไว้ด้านล่าง  เมื่อผู้ชมเดินเข้ามาภายในผลงานแล้วเหยียบเท้าลงบนพื้นโดยที่ไม่ทันคาดคิดพื้นจะยุบตัวลงไปตามน้ำหนักตัวของผู้เหยียบ ซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับเวลาที่ก้าวลงพื้นต่างระดับ  โดยที่ ไม่ได้่รับรู้มาก่อนว่าพื้นไม่เท่ากัน จึงทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองขึ้น โดยที่ทุกคนคงเคยได้รับประสบการณ์เช่นนี้มาแล้ว  ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนอาจเทียบเคียง ได้กับการบรรลุธรรมของพระในลัทธิเซน  ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันอาจให้อะไรๆกับเราได้มากมายกว่าที่เราคาดไว้

ชื่อผลงาน : ความงามของรูปแบบที่ถูกทำลาย
เทคนิค: ภาพพิมพ์อิงค์เจ็ท แม่เหล็ก เข็มหมุด
ขนาด: 250 x 250 x 250 ซ.ม.
ปีที่ทำ: 2549

Title : The Beauty of a Broken Pattern
Technique : Inkjet Print, magnet, pin
Size : 250 x 250 x 250 cm.
Year : 2006