Home / Archive for "2015"

Archives

A Forming of the Utopia

A Forming of the Utopia การก่อรูปของยูโธเปีย แนวความคิด การก่อรูปของยูโธเปีย เราเกิดมาพร้อมสงคราม แม้ในยามที่สงบที่สุดก็ยังมีสงครามเกิดขึ้น สงครามเกิดจากการสร้างความจริงขึ้นมาของแต่ละคน ความจริงที่ไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน แล้วแต่ละคนก็ยึดมั่นว่าความจริงของตนถูกต้อง ไม่เพียงการสร้างความจริงขึ้นมาเรื่องเดียว แต่เราค่อยๆสร้างความจริงของเราขึ้นมาเรื่อยๆ จนจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ขึ้นมาเก็บความจริงของตนเอง สร้างผืนนำ้อันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ขึ้นมาล้อมรอบแล้วก็สร้างสิ่งกีดขวาง สร้างยามที่เชี่ยวชาญการเคลื่อนที่ในนำ้ขึ้นมาระวังป้องกันไม่ให้ความจริงของคนอื่นย่างกรายเข้ามา สร้างมันให้กลายเป็นพื้นที่โดดเดี่ยว ห่างไกลที่สุดจนยากจะเข้าถึง แล้วเรียกพื้นที่นั้นว่า “UTOPIA” สงครามภายใน “UTOPIA” เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก จากสิ่งที่เชื่อมโยงกับตนเอง แล้วส่งผลไปถึงภายใน ทำให้สงครามลุกลามไปถึงทุกๆเซลล์ทุกๆรูขุมขนในร่างกาย เกิดการสร้างจุดเชื่อมต่อมากมายขึ้นระหว่างภายในและภายนอก จุดเชื่อมต่อที่ถูกสร้างขึ้นไม่สามารถปิดการทำงาน มันเชื่อมต่อทุกๆสิ่งที่เชื่อมโยงกับตัวตนภายในอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัว ต่อเมื่อวันหนึ่งที่เรารู้ตัวมันก็ไหลเข้ามามากมายเกินกว่าที่เราจะรับมือไหว และส่งมันกลับออกไป หลายๆสิ่งถูกทิ้งค้างกลายเป็นศัตรูอยู่ภายใน ซึ่งยามเฝ้าระวังภายในคือความรู้สึกที่พยายามค้นหาศัตรูที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอม และพยายามทำลายและกำจัดมันออกไป แต่ศัตรูมีมากเกินกว่าที่ความรู้สึกของเราจะกำจัดได้หมด สงครามจึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  แม้ในวันที่สงบสุขที่สุด ความรู้สึกยังคงค้นหาสิ่งแปลกปลอมที่แฝงตัวอยู่รอบๆ ที่คอยจะแทรกซึมเข้าไปทุกๆอณูที่แม้แต่ความรู้สึกยังสัมผัสไม่ได้ สิ่งแปลกปลอมจะพาความจริงของคนอื่นให้แทรกแซงความจริงที่เราสร้างขึ้น มันจะทำลายโครงสร้างในการก่อตัวความจริงของเรา และทดแทนโครงสร้างที่ถูกทำลายไป จนเราเชื่อว่าความจริงที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นคือความจริงที่เราสร้างขึ้นมาเอง และเกิดการพรางตัว และแฝงตัวอยู่ภายใน จนอาจเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อของเราไปตลอด ความจริงที่เกิดขึ้นใหม่ กับสิ่งแปลกปลอมที่พยายามแทรกตัวเข้ามาทำลายโครงสร้างของความจริงนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ความรู้สึกที่ทำหน้าที่ตรวจจับจะทำสงครามกับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ชื่อผลงาน : การก่อรูปของยูโธเปีย เทคนิค : กล่องกระดาษใช้แล้ว...